Q.21: Xin cho biết phí sinh hoạt bình quân ở Nhật ?

 

Tuỳ theo cách chi tiêu và tuỳ theo thành phố mà mức sinh hoạt của mỗi người một khác nhau. Sau đây là phí sinh hoạt trung bình của một du học sinh tại Nhật, bao gồm cả học phí. Số liệu này cho thấy, phí sinh hoạt ở Tokyo cao hơn nhiều so với các thành phố khác:

 

Sinh hoạt phí trung bình hàng tháng của du học sinh, có kể học phí (đơn vị: yên)

 

Hokkaido
122.000
Tohoku
118.000
Kanto
154.000
Tokyo
158.000
Chubu
124.000
Kinki
135.000
Chugoku
124.000
Shikoku
117.000
Kyushu
119.000

Trung bình 140.000 yên

 

Bảng liệt kê chi tiêu trung bình trong tháng của du học sinh( Đơn vị: Yên)

 

Chi phí học tập và nghiên cứu
Đi lại
Thức ăn
Thuê nhà
Điện, nước, gas
Bảo hiểm
Giải trí
Chi phí khác
Tiết kiệm

Ngoài học phí

Học phí
9.000
48.000
8.000
27.000
30.000
8.000
3.000
7.000
11.000
25.000


Nguồn : “Điều tra sinh hoạt của du học sinh tự túc” của AIEJ, 3/2002