Q.29: Xin cho biết số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hiện nay ?

 

Dưới đây là số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản được thống kê tại thời điểm 1/5/2002.

 

Năm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Số người
204 (139)
282 (188)
363 (228)
468 (264)
588 (299)
717 (346)
938 (406)
1115 (443)
  () : là số lượng du học sinh nhận học bổng Chính phủ Nhật Bản
Nguồn : Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản