THÔNG TIN VĂN HOÁ - XÃ HỘI NHẬT BẢN
 
Thông tin về các tác phẩm văn học Nhật Bản được dịch ra tiếng nước ngoài
 
TRANG WEB GIỚI THIỆU VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI NHẬT BẢN
 

Tập hợp những trang link thông tin về khu du lịch, địa lý và du học... Nhật Bản
Giới thiệu khu du lịch và sự hấp dẫn của Tokyo xưa và nay
Tạp chí “Nipponia” giới thiệu về xã hội và văn hoá Nhật Bản
Giới thiệu về thời trang, văn hoá, xã hội gần đây của Nhật Bản
Giới thiệu sơ lược về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của Nhật Bản
Giới thiệu vị trí địa lý qua bản đồ và tranh ảnh phong phú
Giới thiệu các đồ vật có giá trị nghệ thuật quý giá của Nhật Bản
Giới thiệu về Nhật Bản với các trò chơi và các hình ảnh động rất được yêu thích dành cho các học sinh tiểu học và trung học nước ngoài
Các thông tin thống kê
Tập hợp những trang link về chính phủ, các lĩnh vực văn hoá, truyền thông và các danh mục địa chỉ của các đoàn thể trong bộ máy nhà nước
Tập hợp các trang link của các thành phố
Giới thiệu về khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội của Nhật Bản hình ảnh động khoảng 3~5 phút (bằng 6 ngôn ngữ)