HỒ SƠ XIN VISA LƯU TRÚ NGẮN HẠN THEO DIỆN HÔN PHU HÔN THÊ NGƯỜI NHẬT

1 Hộ chiếu  
2 Đơn xin visa phải ghi rõ ngày xin visa và phải có chữ ký giống với chữ ký trong hộ chiếu
1 bản
3 Hình 4.5cm×4.5cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại 1 hình
4 Hồ sơ chứng nhận quan hệ hôn nhân (bản gốc kèm 1 bản copy) gồm một trong các hồ sơ dưới đây:
 • Giấy chứng nhận kết hôn của Việt Nam
 • Hộ tịch gia đình của hôn phu hoặc hôn thê (bản gốc, được cấp trong vòng 3 tháng trở lại và phải có ghi rõ quan hệ hôn nhân)
1 bản
5 Giấy lý do mời
Phần ghi người mời phải ghi rõ địa chỉ, họ tên, số điện thoại.
1 bản gốc
6 Chương trình lưu trú
 • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình họat động phải rõ ràng
 • Phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thọai)
 • Chương trình lưu trú phải ghi rõ từng ngày một, tuy nhiên trường hợp các họat động liên tục giống nhau thì có thể ghi: từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm ……
1 bản
7 1. Trường hợp hôn phu, hôn thê người Nhật sống tại Nhật Bản bảo lãnh
(1) Giấy bảo lãnh 1 bản gốc
(2) Hồ sơ chứng minh thu nhập của người bảo lãnh
 • Giấy nộp thuế (có ghi rõ thu nhập)
 • Giấy chứng nhận tiền gởi tiết kiệm (đối với người không đi làm hoặc người nhận lương hưu)
 • Tờ khai nộp thuế (phải có dấu đóng của cơ quan thuế Nhật Bản)
 • Giấy chứng nhận thu nhập (do cơ quan hành chính của Nhật cấp)
1 bản gốc
(3) Giấy cư trú của người bảo lãnh 1 bản gốc
2. Trường hợp hôn phu, hôn thê người Nhật sống tại Việt Nam bảo lãnh và 2 người đi về chung
Trường hợp người Việt Nam cùng đi và về và lưu trú ngắn hạn tại Nhật (dưới 90 ngày) với hôn phu, hôn thê là người Nhật đang sống tại Việt Nam, thì không cần xuất trình giấy bảo lãnh, giấy chứng nhận thu nhập và giấy cư trú, tuy nhiên phải xuất trình giấy xác nhận đặt chỗ vé máy bay khứ hồi của hai người. Ngoài ra, hôn phu, hôn thê người Nhật đi cùng phải xuất trình Giấy lý do nhập cảnh thay cho Giấy lý do mời.
8 Photocopy hộ chiếu của hôn phu, hôn thê là người Nhật 1 bản
9 Bản sao các giấy tờ chứng nhận hôn phu, hôn thê người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam (Thẻ tạm trú, Giấy phép lao động, Giấy miễn thị thực) 1 bản

Các điều cần chú ý khi xin visa:

 1. Trường hợp thiếu hồ sơ sẽ không được nhận hồ sơ xin visa
 2. Thời gian xin visa từ 8:30 giờ đến 11:30 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu
 3. Hồ sơ khi được nhận sẽ được cấp biên nhận hồ sơ
 4. Việc xét hồ sơ thông thường mất 8 ngày làm việc.
 5. Tùy theo mục đích nhập cảnh và từng trường hợp có thể được yêu cầu bổ sung hồ sơ.
 6. Trường hợp cần thiết Bộ Ngoại Giao Nhật Bản phải điều tra hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phỏng vấn đương sự xin visa thì thời gian xét visa sẽ lâu hơn 8 ngày làm việc. Đề nghị xin visa sớm để kịp thời gian.
 7. Ngoài trường hợp nhân đạo, các trường hợp xin cấp nhanh visa sẽ không được xét. Trường hợp khẩn cấp đề nghị liên lạc sớm
 8. Visa ngắn hạn trên nguyên tắc sẽ không được chuyển đổi tư cách lưu trú dài hạn. Trường hợp muốn xin visa định cư với hôn phu, hôn thê là người Nhật thì phải xin trước giấy tư cách lưu trú định cư theo hôn phu, hôn thê là người Nhật. Sau khi có giấy tư cách lưu trú nói trên thì mới tiến hành xin visa.
 9. Đối với các loại giấy tờ cần trả lại bản gốc, xin vui lòng nộp kèm một bản copy.

Địa chỉ liên lạc: Phòng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM  Tel: (84-28) 3933-3510