TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC ĐẠI DIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP VISA NHẬP CẢNH NHẬT BẢN BỞI CÁC ĐẠI LÝ ỦY THÁC


Từ ngày 15/12/2016, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai Chế độ tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản tại các quầy tiếp nhận của các Đại lý ủy thác trong lãnh thổ Việt Nam nhằm loại bỏ tình trạng lộn xộn tại khu vực tiếp tân Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (hiện tại gồm cả cửa tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu Nhật Bản, xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản v.v.), cũng như để nâng cao tính tiện lợi cho những người xin cấp visa sinh sống ở những khu vực xa xôi. Do đó, từ ngày 15/12/2016 trở đi, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa tại cửa tiếp nhận Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh như từ trước đến nay, người xin visa còn có thể nhận được sự phục vụ như tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa, trả kết quả visa v.v. đối với tất cả các mục đích xin cấp visa trừ một vài trường hợp đặc biệt (Người xin cấp visa mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ v.v.) tại các quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác được đăng tải trong danh sách kèm theo (Ngoài lệ phí visa trả cho Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, phải nộp thêm cho Đại lý nhận ủy thác phí phục vụ riêng).

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng rằng, ngoài việc nâng cao tính tiện lợi đối với người xin cấp visa sinh sống ở những khu vực xa xôi nhờ vào việc sử dụng quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác làm nơi xin cấp visa, thì chất lượng phục vụ sẽ được nâng cao qua việc rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi của người xin cấp visa trong thời điểm tập trung quá đông người xin cấp visa tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh rất mong Quý khách sử dụng chế độ này.

Danh sách các Đại lý nhận ủy thác tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa

* Các điểm chú ý khi sử dụng quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác
  1. Hồ sơ cần thiết nộp khi xin cấp visa giống như nộp tại cửa tiếp nhận của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Trường hợp xin cấp visa tại quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác thì về chi tiết thủ tục, tình trạng hồ sơ sau khi xin v.v. đề nghị hỏi tới Đại lý nhận ủy thác đã nộp hồ sơ.
  3. Tiền phí dịch vụ tùy từng Đại lý nhận ủy thác sẽ khác nhau nên đề nghị xác nhận với các Đại lý nhận ủy thác.
  4. Trường hợp phát hiện có điểm không phù hợp trong việc áp dụng nghiệp vụ tại quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác, đề nghị liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên hệ: ryouji@hc.mofa.go.jp