CHÍNH SÁCH MỚI VỀ

VẤN ĐỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NHẬT BẢN

 

 

 

     Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chính sách mới về vấn đề thay đổi khí hậu của Nhật Bản.

 

     Xin vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết.