Thông báo về "Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế lần thứ 10"(gia hạn thời gian nhận bài thi)

2016/6/15

Thông báo về "Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế lần thứ 10"(gia hạn thời gian nhận bài thi)

Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức “Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế” hàng năm với mục đích tôn vinh những họa sỹ truyện tranh góp phần tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế thông qua phổ cập văn hóa manga và manga Nhật Bản ra nước ngoài.

Những người được nhận giải thưởng cho các tác phẩm ưu tú sẽ được mời sang Nhật Bản (dự kiến vào tháng 2 năm 2017) để dự lễ trao giải, gặp gỡ và trao đổi ý kiến với các nhà truyện tranh manga Nhật Bản.

Việc tiếp nhận các tác phẩm đăng kí dự thi “Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế lần thứ 10” sẽ được tiến hành theo lịch dưới đây:

Chi tiết về điều kiện tham dự, đề nghị tham khảo trong “Hướng dẫn cuộc thi”.
(1) Thời gian nộp tác phầm: từ ngày 15 tháng 4 năm 2016 (thứ sáu) đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 (thứ năm) (không nhận tác phẩm dự thi sau ngày 30 tháng 6 năm 2016)
(2) Địa điểm nộp:
Những tác phẩm dự thi của khu vực phía Nam từ Đắc Lắc, Phú Yên trở vào nộp tại: Ban Văn Hóa (Ms. Ryuusaki) - Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh (261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh)
(3) Ngoài ra, tác phẩm dự thi cần được gửi kèm theo “Đơn dự thi” được đính kèm.
(Tham khảo): Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế: http://www.manga-award.jp/
Hình ảnh Lễ trao giải năm 2015 tại Nhật Bản: http: https://www.mofa.go.jp/policy/culture/exchange/pop/manga/