Góc Tổng Lãnh sự

Information

 • Consulate General of Japan in HCM City
 • Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM
 • 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Tel: +84-28-3933-3510
 • Fax: +84-28-3933-3520
 • Liên hệ thông tin chung:
 • ryoujikan@hc.mofa.go.jp
 • Liên hệ thông tin về lãnh sự, đăng ký lưu trú, hộ chiếu, chứng nhận, hộ tịch, quốc tịch, bầu cử tại hải ngoại:
 • ryouji@hc.mofa.go.jp
 • Hotline về visa Nhật Bản (Tiếng Việt) 
  +84 28 4458 2397
  Thời gian hoạt động:
  8:30~17:15, từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Skype: Hotline thông tin visa đến Nhật Bản [363KB]PDF Open a new window
 • JapanGov - The Government of Japan -
 • Recovery from Great East Japan Earthquake
 • Japan Foreign Policy Forum
 • Prime Minister of Japan and His Cabinet
 • Japan National Tourism Organization
 • Toward a society in which all women shine
 • History Issues
 • Japan-U.S. Security Arrangements
 • Testimony of Hibakusha (atomic bomb survivors)
 • Ministry of Foreign Affairs of Japan
 • Official Development Assistance (ODA)
 • Sea of Japan
 • Senkaku Islands
 • Japan: Fascinating diversity
 • North Korean Issues includeing Abduction
 • Japan's World Heritage
 • Japan's Northern Territories
 • Japanese Territory
 • Takeshima
 • Foreign Press Center / Japan (FPCJ)
 • Web Japan
 • Japan Cultural Expo