Hướng dẫn về việc chuyển tiền hỗ trợ động đất Kumamoto (chỉnh sửa)

2016/5/23

Hướng dẫn về việc chuyển tiền hỗ trợ động đất Kumamoto

 
Ngày 23 tháng 5 năm 2016
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM

1. Tài khoản nhận tiền đóng góp
Liên quan đến động đất năm 2016 tại tỉnh Kumamoto (Động đất Kumamoto), Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM sẽ tiếp nhận tiền đóng góp hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng dưới đây.Tiền đóng góp hỗ trợ sẽ chuyển cho Chính phủ Nhật Bản.
Từ ngày 23 tháng 5, vì lý do khách quan của phía ngân hàng Việt Nam, tài khoản của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không thể nhận tiền được. Vì vậy, thành thật xin lỗi vì làm phiền quý vị, nhưng cho đến khi có thông báo mới thì quý vị muốn đóng góp tiền hỗ trợ vui lòng mang đến Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, hoặc trực tiếp chuyển tiền cho Hội chữ thập đỏ Nhật Bản, hoặc các tài khoản của các tỉnh sau đây. (tham khảo mục số 2)
Tài khoản chuyển tiền của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM
(1)Name of Bank: ANZ Bank (Vietnam) Limited
(2)Name of Branch: Ho Chi Minh City Branch
(3)Account No.: 8844877(VND) 8844866(USD) (Tài khoản này không thể nạp tiền mặt USD vào được.)
(4)SWIFT Code: ANZBVNVX472
(5)Payee Name: CONSULATE-GENERAL OF JAPAN
(6)Payee Address: 261 Dien Bien Phu Street, District3,Ho Chi Minh City, Vietnam

Lưu ý 1:Tiền đóng góp hỗ trợ của quý vị sẽ được chuyển tới nạn nhân của trận động đất thông qua các Đoàn thể Địa phương.
Lưu ý 2: Phí chuyển tiền sẽ được chi trả trong tiền ủng hộ.
Lưu ý 3: Vì tiền đóng góp hỗ trợ không được nộp vào kho bạc của chính phủ Nhật Bản nên chính phủ Nhật Bản không thể xuất hóa đơn. Rất mong các nhà hảo tâm thông cảm.
Lưu ý 4: Nếu quý vị có nhu cầu nhận hóa đơn thì sau khi chuyển tiền cần thông báo cho Tổng Lãnh sự quán (email: ryoujikan@hc.mofa.go.jp) những thông tin dưới đây:
 Tiêu đề : Yêu cầu nhận hóa đơn ; Họ tên và địa chỉ liên lạc của người chuyển tiền (địa chỉ và số điện thoại) , Số tiền, Ngày chuyển tiền, Tên ngân hàng chuyển tiền.
Lưu ý 5: Quý vị nào muốn gửi tiền hỗ trợ đến Hội chữ thập đỏ Nhật Bản xin hãy thông báo cho Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Số tiền Tổng Lãnh sự quán Nhât Bản chuyển cho Hội chữ thập đỏ Nhật Bản sẽ được sử dụng cho viêc cứu trợ nạn nhân. (tham khảo thêm lưu ý 5)

Mặt khác, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không thể tiếp nhận hỗ trợ bằng hiện vật do việc gửi hiện vật hỗ trợ sang Nhật Bản gặp khó khăn, mong các nhà hảo tâm thông cảm.

2. Ngoài ra, có thể gửi tiền hỗ trợ vào những tài khoản khác.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản gửi tiền cho các tài khoản sau sẽ phải mất chi phí. Chi phí này sẽ do người chuyển tiền tự chi trả.

(1) Hội chữ thập đỏ Nhật Bản (Nhận quyên góp cho đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2016)
Quý vị có thể gửi tiền hỗ trợ trực tiếp cho Hội chữ thập đỏ Nhật Bản. (gửi tiền ra nước ngoài sẽ phải mất chi phí). Khi muốn chuyển tiền để hỗ trợ nạn nhân thì sẽ chuyển vào tài khoản sau:
Bank Name: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
Branch Name: GINZA BRANCH Account Number: 026-8372918
SWIFT Code: SMBCJPJT
Bank Address: 5-8-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Beneficiary Name: The Japanese Red Cross Society Beneficiary Address: 1-1-3, Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo, Japan (Telephone: +81-3-3438-1311)

Theo quy định, Hội chữ thập đỏ Nhật Bản không thể xuất hóa đơn, nhưng nếu quý vị có nhu cầu nhận hóa đơn thì sau khi chuyển tiền cần thông báo qua email: donation@jrc.or.jp cho Hội chữ thập đỏ Nhật Bản những thông tin: Họ và tên người chuyển tiền, Số tiền, Ngày chuyển tiền, Tên ngân hàng chuyển tiền.

(2) Tỉnh Kumamoto (Nhận quyên góp cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016)
Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cứu trợ của Tỉnh Kumamoto. (Gửi tiền ra nước ngoài sẽ phải mất chi phí)

(3) Tỉnh Oita (Nhận quyên góp cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016)
Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cứu trợ của Tỉnh Oita (Hiện nay tài khoản của Tỉnh Oita không thể nhận tiền chuyển từ nước ngoài, chỉ có thể nhận tiền trong nước)