Hướng dẫn về việc tiếp nhận tiền hỗ trợ động đất Kumamoto

2016/7/7

Hướng dẫn về việc tiếp nhận tiền hỗ trợ động đất Kumamoto

Ngày 7 tháng 7 năm 2016
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM

Liên quan đến động đất xảy ra vào tháng 4 tại tỉnh Kumamoto, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM chân thành cảm ơn Quý vị đã gửi những lời động viên và sự hỗ trợ ấm áp. Cách thức chuyển tiền hỗ trợ cho những nạn nhân động đất như sau:
※Tài khoản được thiết lập để tiếp nhận tiền hỗ trợ động đất Kumamoto của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đã khép lại.
※Từ ngày 15 tháng 6, Hội chữ thập đỏ Nhật Bản đã ngừng tiếp nhận tiền hỗ trợ từ nước ngoài.


1. Tài khoản tiếp nhận tiền hỗ trợ của Đoàn thể Địa phương nơi xảy ra động đất
Đoàn thể Địa phương nơi xảy ra động đất đã thiết lập tài khoản tiếp nhận tiền hỗ trợ, vui lòng tham khảo trang chủ bên dưới.
 (1)Tỉnh Kumamoto
Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận tiền hỗ trợ động đất Kumamoto 2016 ( trang chủ Tỉnh Kumamoto)(~30 tháng 3 năm 2017)
Call for 2016 Kumamoto Earthquake Donations(tiếng Anh)
(2)Tỉnh Oita
Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận tiền hỗ trợ động đất Kumamoto tháng 4 năm 2016 (trang chủ Tỉnh Oita) ( Chỉ nhận tiền chuyển trong nước Nhật Bản: ~ Ngày 30 tháng 9 năm 2-17)

2. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tiếp nhận tiền hỗ trợ bằng tiền mặt (~ 31 tháng 3 năm 2017)
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tiếp tục tiếp nhận tiền hỗ trợ động đất bằng tiền mặt. Quý vị có lòng hảo tâm vui lòng liên hệ Ban Tổng vụ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản và trực tiếp đem tiền mặt đến Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.
Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại:+84-8-3933-3510
Email: ryoujikan@hc.mofa.go.jp
(Lưu ý)Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sau khi tiếp nhận tiền hỗ trợ sẽ chuyển cho Chính phủ Nhật Bản, và Chính phủ Nhật Bản sẽ chuyển đến các nạn nhân thông qua các đoàn thể địa phương.