Tóm tắt Tiểu sử Tổng Lãnh sự WATANABE Nobuhiro

2020/6/29
tieu su tong lanh su
   Tổng Lãnh sự WATANABE sinh vào tháng 7 năm 1959 tại tỉnh Yamanashi.
Tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo, ngoài các bộ phận như Cục Công ước (Hiện nay là Cục Luật Quốc tế), phòng Luật nhân quyền quốc tế, ông cũng đã đảm nhận công tác tại phòng Luật thương mại quốc tế (WTO) và phòng Đàm phán hiệp định hợp tác thương mại. 
   Ngoài ra, từ năm 2016, ông đã đảm nhận công tác hỗ trợ phát triển các địa phương của Nhật Bản tại nước ngoài cũng như kết nối các địa phương trong nước với các địa phương ở nước ngoài trên cương vị Trưởng phòng Xúc tiến kết nối địa phương. 
   Từ năm 2018, trên cương vị Trưởng Ban Đối ngoại - vụ Quốc tế - Hạ nghị viện, ông đảm nhận công tác đối ngoại của Quốc hội Nhật Bản.
 
   Tại nước ngoài, ông từng công tác tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Madras (nay là Chennai) - Ấn Độ, Phái đoàn Chính phủ Nhật Bản tại Tổ chức quốc tế Vienna – Áo, Đại sứ quán Nhật Bản tại Philippines (2005-2007), Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại San Francisco.
   Tháng 4 năm 2020, ông được bổ nhiệm vị trí Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM.