Lý lịch Tổng Lãnh sự ONO Masuo

2023/4/25
tieu su tong lanh su
Họ và tên : ONO Masuo
 
 
Tháng 4 năm 1984:    Vào Bộ Ngoại giao
Tháng 3 năm 2002 :   Trợ lý Trưởng Phòng, Phòng Công ước Vũ khí Sinh học và Hóa học, Vụ Quản lý Vũ khí và Giải trừ Vũ khí, Cục Chính sách Ngoại giao Tổng hợp
Tháng 8 năm 2004 :   Phó Phòng Biến đổi Khí hậu, Vụ Hợp tác Cộng động Quốc tế, Văn phòng Bộ
Tháng 8 năm 2006:    Phó Phòng Biến đổi Khí hậu, Cục Hợp tác Quốc tế
Tháng 1 năm 2007 :   Trợ lý Trưởng Phòng, Văn phòng BNG; kiêm Nhân viên Văn phòng Nội các, Phòng Đối phó xử lý Vũ khí Hóa học còn sót, Văn phòng Nội các trực thuộc Phó Chánh văn phòng Nội các
kiêm Nhân viên Bộ Nội các, Trợ lý Tham tán, Phòng Xử lý Vũ khí hóa học còn sót, Bộ Nội các            
Tháng 10 năm 2009:  Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Tháng 2 năm 2014:    Trợ lý Trưởng Phòng, Phòng Hộ chiếu, Cục Lãnh sự,
Tháng 3 năm 2014:    Phó Phòng Hộ chiếu, Cục Lãnh sự
Tháng 3 năm 2015 :   Phó Phòng Lễ tân kiêm Trưởng phòng Tiếp đón khách nước ngoài, Văn phòng BNG
Tháng 3 năm 2019:    Tham tán Thượng Nghị viện, Trưởng Phòng Giao lưu Quốc tế, Vụ Quốc tế
Tháng 11 năm 2021:  Tổng Lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Brisbane
Tháng 3 năm 2023: Tổng Lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh