Thông báo Đối sách của Biện pháp biên giới mới liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19)

2021/3/19
<Điểm chính>
+ Ngày 18/03/2021, Nhật Bản đã quyết định về Đối sách của Biện pháp biên giới mới.
https://www.mhlw.go.jp/content/000755575.pdf )
 
+ Trân trọng thông báo về những điểm chính của Đối sách mới này, đề nghị Quý vị hãy lưu ý và xác nhận thông tin mới nhất khi trở về nước Nhật Bản v.v.
 
<Nội dung>
Ngày 18/03/2021, Nhật Bản đã quyết định về Đối sách của Biện pháp biên giới mới. Nội dung chính của Đối sách mới này như sau.
+ Các đối sách sau đây đã được quyết định thực thi cho đến khi có thông báo dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời gian này.
  1. Tạm dừng chế độ Business Track và Residence Track
  2. Tạm dừng cho nhập cảnh mới từ tất cả các quốc gia/khu vực
  3. Tạm dừng biện pháp đặc biệt khi trở về nước/tái nhập cảnh đối với trường hợp đi công tác ngắn hạn đến tất cả các quốc gia/khu vực.
* Danh sách những nước có phát sinh thông tin nguy hiểm liên quan đến dịch bệnh, đề nghị xác nhận tại trang web An toàn ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao Nhật Bản:
https://www.anzen.mofa.go.jp/
 
* Danh sách những nước là đối tượng của Biện pháp hạn chế visa, đề nghị xác nhận tại trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 
(Địa chỉ liên hệ)
+ Cửa sổ tiếp nhận trao đổi về Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Tăng cường kiểm dịch).
   Gọi từ trong nước Nhật Bản: 0120-565-653
   Gọi từ nước ngoài: +81-3-3595-2176 (Tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc)
 
+ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú (Từ chối nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản)
   Điện thoại: (Tổng đài) 03-3580-4111 (Máy lẻ: 4446, 4447)
 
+ Visa, thông tin của Bộ Ngoại giao thuộc Trung tâm hỗ trợ lưu trú người nước ngoài
   Điện thoại: 0570-011000 (Tổng đài tự động: làm theo hướng dẫn, sau khi chọn phím “1” tiếng Nhật hãy ấn phím “5”); từ điện thoại IP: 03-5363-3013
 
+ Website An toàn ở nước ngoài:
    https://www.anzen.mofa.go.jp/  (Bản cho Máy tính/ Điện thoại thông minh)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (Bản cho Mobile)