[THÔNG BÁO QUAN TRỌNG] Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19): Bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được chỉ định phải cách ly

2022/3/3
Do Việt Nam được đưa vào danh sách các nước được chỉ định phải cách ly, kể từ 0 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2022, người nhập cảnh/tái nhập cảnh từ Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly 03 ngày tại cơ sở lưu trú do cơ quan kiểm dịch Nhật Bản chỉ định, thay cho việc không phải thực hiện cách ly trước đây.
 
Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây:
https://www.mhlw.go.jp/content/000903661.pdf