Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 17

2023/4/18
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM xin thông báo về việc tổ chức “Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 17”. Mời các bạn quan tâm, tham khảo thông tin khái quát về cuộc thi (Tiếng Nhật: Nội dung -Phụ lục, Tiếng Anh: Nội dung – Phụ lục), thể lệ và cách thức dự thi như dưới đây. Chúng tôi rất mong nhận được các tác phẩm dự thi của các bạn.
  1. “Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 17”
     • Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản do Bộ Ngoại giao Nhật Bản khởi xướng vào năm 2007 và sau đó được tổ chức hàng năm để tuyên dương các tác giả truyện tranh đã đóng góp vào giao lưu văn hóa quốc tế thông qua truyện tranh manga và phổ cập văn hóa manga ra nước ngoài.
     • Trong số các tác phẩm dự thi, tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được trao “Giải Vàng cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản”, 3 tác phẩm xuất sắc sẽ được trao “Giải Bạc cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản”.
     •  Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2024 tại Tokyo, Nhật Bản.

(Tham khảo) Trang chủ Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản
Tiếng Nhật: https://www.manga-award.mofa.go.jp/index.html
Tiếng Anh: https://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html


   2. Tác phẩm dự thi
    (1) Là tác phẩm truyện tranh Manga có độ dài từ 16 trang trở lên. Chưa từng đạt giải tại các Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản trước đây. 
    (2) Có thể là tác phẩm đã được xuất bản hoặc chưa xuất bản, được sáng tác trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây (2020-2023).
    (3) Nộp tác phẩm dự thi dưới dạng bản in trên giấy hoặc bản điện tử (PDF). (Tác phẩm nộp bằng bản điện tử (PDF) khi chấm thi theo nguyên tắc cũng sẽ được in ra giấy.) 
    (4) Các nhà xuất bản ở bên ngoài Nhật Bản có thể gửi tác phẩm dự thi sau khi đã xác nhận ý muốn tham dự của tác giả.
    (5) Hoạ sĩ vẽ manga hoặc tác giả viết nội dung truyện phải là người mang quốc tịch nước ngoài (không phải quốc tịch Nhật Bản). Những tác giả đạt giải (tác giả đạt giải Vàng và giải Bạc) được mời đến Nhật Bản phải là người mang quốc tịch nước ngoài khác Nhật Bản.
    (6)  Mỗi tác giả chỉ được dự thi với 1 tác phẩm. 
    (Lưu ý 1) Trường hợp nộp nhiều tác phẩm dự thi, có nội dung kết nối với nhau thì chỉ có một tác phẩm được chấm thi.
    (Lưu ý 2) Trường hợp gửi bài dự thi trùng lặp thì từ bài dự thi thứ hai trở đi tất cả đều không hợp lệ.
    (7) Đối với tác phẩm đoạt giải, ban tổ chức có thể sử dụng một phần tác phẩm với mục đích quảng bá “Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản” trong và ngoài nước.
   3. Cách thức dự thi
    (1) Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: đến ngày 7 tháng 7 năm 2023 (Thứ Sáu)
    (2) Hồ sơ cần nộp: Khi dự thi các bạn vui lòng nộp đầy đủ hai mục dưới đây
      (1) Điền đơn đăng ký dự thi trên Forms (Link)
      (2) Tác phẩm dự thi
            Nộp tác phẩm dự thi theo một trong các cách sau
               a) Bản in trên giấy (2 bộ)
               b) Bản điện tử (PDF) (1 bộ)
               c) Bản in trên giấy (1 bộ) và bản điện tử (1 bộ)
    (3) Địa chỉ tiếp nhận
    Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi
           (Bản điện tử) Sẽ gửi hướng dẫn riêng cho người đã nộp Bản đăng ký dự thi qua email. (Upload file vào nơi được chỉ định)
           (Bản in trên giấy) Ban Văn hóa và Báo chí, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM (Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM Việt Nam)
    (4) Những lưu ý khác
      •  Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận những tác phẩm dự thi của khu vực phía Nam từ Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam. Các địa phương khác vui lòng tham khảo trang của Đại sứ quán Nhật Bản hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.
      • Phải điền đầy đủ các mục cần thiết vào form đăng ký dự thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
      • Trong trường hợp nộp tác phẩm và bản đăng ký dự thi bằng bản điện tử (PDF), đặt tên file là tên và họ của tác giả (Ví dụ: TaroGaimu.xlsx, TaroGaimu.pdf).
      • Trường hợp chỉ nộp tác phẩm dự thi dưới dạng bản điện tử (PDF): do tác phẩm sẽ được in ra giấy để phục vụ mục đích chấm thi nên người dự thi lưu ý căn chỉnh dữ liệu sao cho có thể in trong 1 trang A4.
      • Đánh số từng trang vào tác phẩm dự thi.
      • Trường hợp tác phẩm chưa được đóng thành quyển, cần phải ghi chú rõ ràng ở những nội dung trải rộng trên 2 trang giấy. (Ví dụ ghi “facing page” ở góc trang giấy hoặc ký hiệu “trang 1-1”, “trang 1-2”) ,
      • Tác phẩm dự thi cho dù nộp ở hình thức nào a) ~ c) cũng không ảnh hưởng đến việc chấm thi, tuy nhiên chúng tôi rất mong nhận được tác phẩm dự thi nộp bằng hình thức c).
      • Đối với những tác phẩm dự thi trở thành đối tượng được xem xét trao giải, Ban tổ chức có thể yêu cầu nộp thêm bản in trên giấy.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ban Văn hóa và Báo chí
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM
Tel : 028-3933-3510