Giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững SEAMEO - Nhật Bản

2023/6/12
seameo
1. Được đồng tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), trong đó UNESCO Bangkok tham gia với tư cách là một đối tác, Giải thưởng ESD SEAMEO-Nhật Bản 2023 hiện đang mở đơn đăng ký.
2. Từ năm 2012, Giải thưởng ESD SEAMEO-Nhật Bản đã công nhận những hoạt động thực hành tốt trong giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Đông Nam Á. Tiền thưởng (500 đến 1.500 USD) được trao tặng cho các trường chiến thắng để khuyến khích các hoạt động trong tương lai và trường xếp hạng cao nhất được mời đến Nhật Bản.
3 Chủ đề của năm 2023 là "Thúc đẩy giáo dục về môi trường thông qua sử dụng năng lượng tái tạo". Vui lòng xem trang web SEAMEO để biết thêm chi tiết. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản rất mong nhận được các đơn đăng ký từ khu vực phía Nam Việt Nam.
https://www.seameo.org/Main_programme/414