Bài học kinh nghiệm và phương pháp khôi phục sau trận động đất lớn phía Đông Nhật Bản

2023/7/4
1. Nhật Bản đã chịu thiệt hại nặng nề từ trận động đất lớn phía Đông Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011, nhưng kể từ đó, cả chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã không ngừng nỗ lực khôi phục và xây dựng lại.

2. Dựa trên ý tưởng rằng các nỗ lực khác nhau liên quan đến phục hồi và tái thiết sẽ cung cấp kiến ​​thức để phục hồi sau các thảm họa quy mô lớn trong tương lai, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Cơ quan Tái thiết Nhật Bản thu thập kiến ​​thức chuyên môn, khảo sát và phân tích các ví dụ về phục hồi và các nỗ lực tái thiết, đồng thời xuất bản các tài liệu được biên soạn rút ra các bài học kinh nghiệm và phương pháp.

3. Từ trận động đất phía Đông Nhật Bản cho đến nay, Nhật Bản đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đổi lại, Cơ quan Tái thiết đã biên tập và phát hành phiên bản tiếng Anh của tài liệu, nhằm phổ biến rộng rãi kiến ​​thức của Nhật Bản đến các quốc gia khác. Ứng phó với thiên tai khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/khu vực và loại thiên tai, nhưng chúng tôi tin rằng nội dung của tài liệu này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nỗ lực phòng chống thiên tai, phục hồi và tái thiết ở Việt Nam, và chúng tôi muốn giới thiệu tài liệu này thông qua trang web dưới đây:

(1) Sơ lược (https://www.reconstruct.go.jp/311kyoukun/pdf/gaiyo-en.pdf)
(2) Tổng hợp các bài học kinh nghiệm và bí quyết (https://www.reconstruct.go.jp/311kyoukun/pdf/kyokun/kyokun-en.pdf)
(3) Tổng hợp các bài học kinh nghiệm và các trường hợp thực tế (https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/pdf/zireishu/zireishu-en.pdf)