Chiếu phim Nhật Bản tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM

2023/7/4
Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM có thể tổ chức các buổi chiếu phim Nhật Bản miễn phí cho các bạn đang học về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Quý Trường có nguyện vọng tham gia buổi chiếu phim vui lòng cử đại diện (giáo viên phụ trách, sinh viên..) liên hệ với chúng tôi qua email: banvanhoa@hc.mofa.go.jp
 
Thời gian: Thời gian làm việc trong tuần của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ( khoảng 14:00~17:00)  ※có thể điều chỉnh thời gian
Địa điểm: Hội trường Sakura, Lầu 2, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM
Sốngười có thể tiếp nhận: Tối đa khoảng 60 người (không có bàn)
Danh sách phim đang có: tại đây ※ sẽ cập nhật khi có phim mới   
Ngôn ngữ phim: Về cơ bản chỉ có tiếng Nhật. Một vài phim có phụ đề tiếng Anh.

Có thể linh hoạt đáp ứng yêu cầu của Quý Trường, chẳng hạn như luyện nói chuyện bằng tiếng Nhật với nhân viên người Nhật.