Thông tin học bổng của The Sumitomo Foundation (nghiên cứu Nhật Bản)

2023/7/31
"Chương trình tài trợ nghiên cứu liên quan đến Nhật Bản tại các nước châu Á" năm nay đã được công bố trên trang chủ của The Sumitomo Foundation. Thời gian nộp hồ sơ từ Thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023 đến Thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023.
 
 Chương trình tài trợ này chủ yếu dành cho các nước Đông Á và Đông Nam Á, bằng việc hỗ trợ các nghiên cứu liên quan đến Nhật Bản của các nhà nghiên cứu ở mỗi nước (nghiên cứu Nhật Bản, nghiên cứu so sánh bao gồm Nhật Bản, nghiên cứu quan hệ quốc tế, nghiên cứu lịch sử giao lưu trao đổi, v.v.) tạo cơ sở để tăng sự hiểu biết về Nhật Bản ở các quốc gia này, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước châu Á và Nhật Bản.
 
 Chi tiết về thông tin nộp hồ sơ vui lòng tham khảo trang website bên dưới.
 (tiếng Anh)  http://www.sumitomo.or.jp/e/Jare/japanrela.html
 (tiếng Nhật) http://www.sumitomo.or.jp/html/jare/japanrela.html
 
 Xin lưu ý, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không giải đáp mọi thắc mắc về chương trình này, vui lòng liên hệ trực tiếp đến The Sumitomo Foundation.