Chiếu phim Nhật Bản tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

2023/8/8
Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đang tổ chức sự kiện chiếu phim chủ yếu dành cho các bạn sinh viên Việt Nam đang học tiếng Nhật. Buổi chiếu có thể được tổ chức dưới hình thức chiếu phim và luyện nói tiếng Nhật với nhân viên. (Trường đại học hoặc trung tâm tiếng Nhật cũng có thể mượn DVD để chiếu tại Trường)

Quý trường có nguyện vọng tham gia buổi chiếu phim này, vui lòng cử người đại diện liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.
 
Tham khảo danh sách phim tại đây.
Người phụ trách: Ban Văn hóa 028-3933-3510 (Số nội bộ 211 hoặc 212) banvanhoa@hc.mofa.go.jp