Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

2024/3/19
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM hỗ trợ cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình hợp tác kinh tế Nhật - Việt, tình hình chung miền Nam Việt Nam,... cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại miền Nam Việt Nam.

1. Người phụ trách :
    Ms.MORIMOTO Emiko - Lãnh sự (phụ trách mảng công nghiệp thực phẩm)
    Ms.OGAWA Eri - Lãnh sự

2. Thông tin liên lạc : Ms.Morimoto, Lãnh sự hoặc Ms.Ogawa, Lãnh sự - Ban Kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM 
    E-mail : hcm-keizaikeikyo@hc.mofa.go.jp
    Điện thoại : 028-3933-3510
    Fax : 028-3933-3523


Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản về Bộ hướng dẫn của OECD đối với hoạt động của doanh nghiệp đa quốc gia (tổng thể)
Nguyên vănbản dịch tiếng Nhật của Bộ hướng dẫn của OECD đối với hoạt động của doanh nghiệp đa quốc gia về hành vi kinh doanh có trách nhiệm
Quy trình xử lý thủ tục các trường hợp riêng biệt của Đầu mối liên hệ phía Nhật Bản (NCP) (sửa đổi tháng 02/2024)
Bộ hướng dẫn của OECD đối với hoạt động của doanh nghiệp đa quốc gia về hành vi kinh doanh có trách nhiệm và Đầu mối liên hệ phía Nhật Bản (NCP)