Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

2016/4/27
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM hỗ trợ cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình hợp tác kinh tế Nhật - Việt, tình hình chung miền Nam Việt Nam,... cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại miền Nam Việt Nam.

1. Người phụ trách :
    Ms.OGAWA Megumi - Lãnh sự

2. Thông tin liên lạc : Ms.Ogawa, Lãnh sự hoặc Ms.Doi, Lãnh sự - Ban Kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM 
    E-mail : hcm-keizaikeikyo@hc.mofa.go.jp
    Điện thoại : 028-3933-3510
    Fax : 028-3933-3523