Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

 Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản hỗ trợ cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình hợp tác kinh tế Nhật - Việt, tình hình chung miền Nam Việt Nam,... cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại miền Nam Việt Nam.

1. Người phụ trách :
    Mrs.Megumi OGAWA - Lãnh sự

2. Thông tin liên lạc : Mrs.Ogawa, Lãnh sự hoặc Mr.Tanaka, Phó Lãnh sự - Ban Kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh
    E-mail : hcm-keizaikeikyo@hc.mofa.go.jp
    Điện thoại : 028-3933-3510
    Fax : 028-3933-3523