Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

2016/4/27
 Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản hỗ trợ cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình hợp tác kinh tế Nhật - Việt, tình hình chung miền Nam Việt Nam,... cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại miền Nam Việt Nam.

1. Người phụ trách :
    Mrs.Megumi OGAWA - Lãnh sự

2. Thông tin liên lạc : Mrs.Ogawa, Lãnh sự hoặc Mr.Tanaka, Phó Lãnh sự - Ban Kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh
    E-mail : hcm-keizaikeikyo@hc.mofa.go.jp
    Điện thoại : 028-3933-3510
    Fax : 028-3933-3523