Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản năm 2017 : Lễ ký kết “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long (năm thứ 1) ” và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang”

2017/2/27

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản năm 2017 : Lễ ký kết “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long (năm thứ 1) ” và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang”

Ông Kawaue – Tổng lãnh sự Nhật Bản, và ông Togawa – Giám đốc điều hành quỹ tại nước ngoài của Tổ chức Save the Children Japan, ký tên vào bản hợp đồng
Ông Kawaue – Tổng lãnh sự Nhật Bản, và ông Togawa – Giám đốc điều hành quỹ tại nước ngoài của Tổ chức Save the Children Japan, bắt tay
 Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Lễ ký kết “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long (năm thứ 1) ” và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh.

 Khái quát dự án:
 I. “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long (năm thứ 1) ”
 (1) Tổ chức nhận viện trợ :
 Tổ chức Save the Children Japan
 (2) Số tiền viện trợ :
 216.335 Đô la Mỹ
 (3) Địa điểm thực hiện dự án :
 Vùng nông thôn thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 (4) Tóm lược dự án :
 Tại tỉnh Đồng Tháp – nơi đang chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai như lũ lụt, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như cố gắng mang đến một môi trường sống an toàn hơn cho người dân địa phương thông qua các việc như thiết lập hệ thống quản lý phòng chống thiên tai tại các thôn trọng tâm, trong đó quan tâm đến những đối tượng cần sự hỗ trợ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn tại các trường học; hay nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho các công nhân viên chức tại địa phương.

 II. “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang ”
 (1) Tổ chức nhận viện trợ :
 Tổ chức phi lợi nhuận Asia Rainbow
 (2) Số tiền viện trợ :
 98.250 Đô la Mỹ
 (3) Địa điểm thực hiện dự án :
 Các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang
 (4) Tóm lược dự án :
 Để phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, đối với giáo viên tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang, dự án sẽ tổ chức khóa thực tập với chuyên gia trong 2 tuần, thực tập tại địa phương, tại trường học, cũng như luôn theo dõi quá trình giảng dạy. Qua đó, đào tạo thế hệ giáo viên có thể giảng dạy phương pháp giáo dục hòa nhập, hỗ trợ công tác giáo dục tại các trường, các địa phương, các cơ quan chức năng trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

 Tại buổi lễ ký kết, ông Junichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đã phát biểu rằng : “Việt Nam vẫn còn cần nhiều sự hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, phòng chống thiên tai và hỗ trợ người khuyết tật là những lĩnh vực ngày càng được chú trọng, hai dự án viện trợ được ký kết trong buổi lễ ngày hôm nay đều là những dự án đem lại những hỗ trợ hiệu quả trong các lĩnh vực này. Từ lâu, Việt Nam luôn phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề từ thiên tai như lũ lụt. Với việc thiết lập hệ thống quản lý phòng chống thiên tai phù hợp với địa phương, tôi hy vọng dự án của Tổ chức Save the Children Japan sẽ góp phần đem lại một cuộc sống an toàn hơn cho người dân. Cũng như, đối với dự án được thực hiện tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang của Tổ chức Asia Rainbow, tôi hy vọng dự án sẽ phát huy hơn nữa những gì mình đã làm được trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển giáo dục hòa nhập, dự án cũng sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống thoải mái hơn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh”. Ông Yutaka TOGAWA – Giám đốc điều hành quỹ tại nước ngoài của Tổ chức Save the Children Japan, cũng đã phát biểu rằng : “Đồng Tháp là một tỉnh dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, từ lâu đã luôn phải chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt gây ra cứ mỗi đợt mùa mưa đến. Mục tiêu lần này của dự án hướng đến việc nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng, tổ chức các chương trình hòa nhập quan tâm đến các đối tượng cần sự hỗ trợ như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, phụ nữ đang mang thai, qua đó góp phần mang lại một cuộc sống an toàn hơn cho người dân địa phương”. Bà Yumiko BABA – Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow, cũng trình bày : “Trong 3 năm qua khi thực hiện dự án, tôi có nghe nói về một trường hợp, người phụ nữ này trước khi tham gia vào dự án luôn quan niệm rằng việc giảng dạy trẻ em khuyết tật giống như một hoạt động từ thiện, tuy nhiên sau 3 năm tham gia, người phụ nữ đó đã nhận thức được nó không phải là hoạt động từ thiện mà là công tác giáo dục, cũng như hiểu được rằng mình phải tìm hiểu điểm mạnh của trẻ và giúp trẻ phát huy điểm mạnh đó. Hiệu quả mà dự án mang lại ngày càng được mở rộng với sự quan tâm từ chính quyền địa phương và người dân. Tại Việt Nam, vẫn còn rất nhiều trẻ em khuyết tật không được học tập trong một môi trường giáo dục phù hợp, dự án sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật”.
Ông Kawaue – Tổng lãnh sự Nhật Bản, và bà Baba – Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow, ký tên vào bản hợp đồng
Ông Kawaue – Tổng lãnh sự Nhật Bản, và bà Baba – Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow, bắt tay