Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 2)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 2)

 Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 2) thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh.

 Khái quát dự án:
 (1) Tên dự án:
  Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 2)
 (2) Tổ chức nhận viện trợ :
  Tổ chức phi lợi nhuận Asia Rainbow
 (3) Số tiền viện trợ :
  105.346 Đô la Mỹ
 (4) Địa điểm thực hiện dự án :
  Tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang
 (5) Tóm lược dự án :
  Để phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, đối với giáo viên tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang, dự án sẽ tổ chức khóa thực tập với chuyên gia trong 2 tuần, thực tập tại địa phương, tại trường học, cũng như luôn theo dõi quá trình giảng dạy. Qua đó, đào tạo đội ngũ giáo viên cốt cán có thể giảng dạy phương pháp giáo dục hòa nhập, hỗ trợ công tác giáo dục tại các trường, các địa phương, các cơ quan chức năng trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

 Tổ chức phi lợi nhuận Asia Rainbow cũng là tổ chức đã được nhận viện trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản vào tháng 3 năm 2017 để thực hiện Dự án giống như Dự án lần này tại 2 tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang để đào tạo cho đội ngũ giáo viên cốt cán đang đảm nhiệm các lớp học có những trẻ em khuyết tật.

 Tại buổi lễ ký kết, ông KAWAUE Jun-Ichi – Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đã phát biểu rằng : “ Việc xây dựng phát triển năng lực cho lĩnh vực giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm cao, đặc biệt, lĩnh vực giáo dục hòa nhập sẽ trở nên cần thiết hơn nữa trong tương lai. Tổng lãnh sự quán Nhật Bản đã được nghe những đánh giá rất cao từ địa phương đối với dự án này và chúng tôi đánh giá đây là một dự án được thực hiện rất tốt. Với tư cách Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức mình cho sự thành công của dự án”. Đáp lại, bà BABA Yumiko – Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow cũng đã giới thiệu về kết quả của các buổi khảo sát, theo dõi quá trình giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn của 2 tỉnh trong khuôn khổ dự án vào năm thứ 1 như sau : “Trong năm thứ 1, dự án đã tổ chức chương trình tập huấn trong 2 tuần cho 60 giáo viên cốt cán, sau khi tham gia tập huấn thì các giáo viên này đã trở về địa phương và nhân rộng mô hình này ra ngay tại chính trường tiểu học của mình cũng như các trường tiểu học khác trên địa bàn khu vực. Mặc dù việc tổ chức đào tạo trực tiếp từ chuyên gia và đào tạo thông qua đội ngũ giáo viên cốt cán vẫn còn một ít khác biệt về chất lượng, tuy nhiên, toàn bộ giáo viên của các trường tiểu học trên địa bàn 2 tỉnh này đều được tham gia vào chương trình tập huấn. Thông qua các buổi theo dõi dự giờ tại các trường tiểu học thì dự án đã được tiếp nhận nhiều câu chuyện ấn tượng từ các giáo viên giúp cho chúng tôi cảm nhận được thành quả của dự án này, vì vậy, chúng tôi vô cùng cảm kích khi tiếp tục được nhận viện trợ trong lần này”.

TLS Kawaue & GĐ Baba ký kết Hợp đồng

TLS Kawaue & GĐ Baba trao đổi Hợp đồng ký kết