Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue tham dự Lễ khai giảng Khóa học kinh doanh cao cấp Keieijuku khóa 12

 Ngày 24/09/2018, ông Junichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, đã đến tham dự Lễ khai giảng Khóa học kinh doanh cao cấp Keieijuku khóa 12 được tổ chức tại Phân viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC – HCM) nằm trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương.
 
 Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue đã gửi lời chúc mừng bằng tiếng Việt và khích lệ 30 học viên mới không ngừng phấn đấu học tập, luôn giữ vững cao độ tinh thần học hỏi và mục đích học tập trong suốt 10 tháng diễn ra khóa học.
 

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue phát biểu khích lệ học viên

Chụp hình lưu niệm với học viên mới