Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue thăm tỉnh Bình Thuận

 Ngày 10/10, ông Junichi KAWAUE – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm tỉnh Bình Thuận và có buổi hội đàm cùng với ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh.
 
 Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue cho biết, có 9 dự án viện trợ thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương của chính phủ Nhật Bản đã và đang thực hiện tại tỉnh Bình Thuận, một số doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue bày tỏ hy vọng rằng thông qua hoạt động của các dự án viện trợ và doanh nghiệp Nhật Bản, mối quan hệ giữa Nhật Bản và tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục ngày càng phát triển.
 
 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cho biết, tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp và đào tạo nhân lực ngành y tế; phía Tỉnh hy vọng có thể kêu gọi nhiều sự đầu tư hơn nữa từ Nhật Bản trong thời gian tới để góp phần phát triển và mở rộng ngành nông nghiệp, du lịch và công nghiệp phát điện.
 

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue cùng với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Ngọc Hai