Thông báo chú ý về bảo hiểm du lịch nước ngoài dành cho khách du lịch đến Nhật Bản

2019/5/16
Kính gửi: Khách du lịch tới Nhật Bản
 
Quý vị hãy tham gia bảo hiểm du lịch nước ngoài!
 
 1. Nếu tham gia bảo hiểm du lịch nước ngoài, cho dù gặp chuyện khẩn cấp cũng cảm thấy yên tâm. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ mà không cần phải bận tâm.
   
 2. Chi phí y tế tại Nhật Bản rất đắt đỏ. Nếu tham gia bảo hiểm du lịch nước ngoài loại có thể bồi thường đầy đủ chi phí chữa bệnh thì bạn sẽ được điều trị mà không cần phải lo lắng.
   
 3. Khuyến khích sử dụng bảo hiểm du lịch nước ngoài loại có kèm theo việc giới thiệu các Cơ sở y tế, dịch vụ phiên dịch và điều trị không cần tiền mặt.
 
 
Dear travelers to Japan:
 
It is recommended to take out an overseas travel insurance!
 
 1. An overseas travel insurance makes you feel secure, even in emergencies, and you can enjoy your trip.
   
 2. Medical expenses can be very high in Japan. If the travel insurance you purchased offers sufficient coverage of treatment costs, you can receive treatment without concern.
   
 3. It is recommended to have an overseas travel insurance with travel support for hospital referrals, medical interpretation, and cashless medical service.