Tổng Lãnh sự Nhật Bản KAWAUE thăm tỉnh Đồng Tháp

  Ngày 11/11/2019, ông KAWAUE Junichi – Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã đến thăm tỉnh Đồng Tháp và có buổi hội đàm cùng với ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh.
  Tổng Lãnh sự Nhật Bản KAWAUE cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến tỉnh Đồng Tháp. Tổng Lãnh sự Nhật Bản KAWAUE mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Đồng Tháp đối với các dự án viện trợ trang bị hạ tầng, y tế,… thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở và Chương trình viện trợ dành cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM thực hiện để các dự án này trở nên hiệu quả và thiết thực hơn. Cũng như, hy vọng mối quan hệ giữa Nhật Bản và tỉnh Đồng Tháp sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cũng cho biết, không chỉ là vùng chuyên trồng lúa, tỉnh Đồng Tháp còn nổi tiếng về xoài, cá trê và hoa. Nhiều lao động của Tỉnh cũng đang làm việc tại Nhật Bản. Tỉnh hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hơn nữa đến đầu tư tại Tỉnh.

  Sau buổi chào xã giao, Tổng Lãnh sự Nhật Bản KAWAUE đã đến viếng Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Quang cảnh buổi chào xã giao

Tổng Lãnh sự KAWAUE cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và một số vị khác

Viếng Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc