Tổng Lãnh sự WATANABE chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong

2020/9/8
nguyen thanh phong 1
nguyen thanh phong 2
1. Ngày 7 tháng 9, Tổng Lãnh sự WATANABE Nobuhiro đã chào ra mắt Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong và hai bên đã trao đổi ý kiến.
 
2. Tổng Lãnh sự WATANABE mong muốn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đang sôi nổi, Ủy Ban nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp thông qua Hội nghị Bàn tròn giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM (JCCH), hợp tác hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời tăng cường giao lưu giữa chính quyền địa phương Nhật Bản với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tiếp tục hỗ trợ tổ chức Lễ hội Nhật Bản Việt Nam (JVF).
 
3 Đáp lại, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chúc mừng sự bổ nhiệm của Tổng lãnh sự WATANABE và trình bày: Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng các công ty nước ngoài trong đó có Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư, thành phố sẽ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện môi trường để thu hút hơn nữa đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài nói trên . Ngoài ra, thông qua giao lưu với các chính quyền địa phương Nhật Bản, thành phố sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ Nhật Bản, và việc tăng cường hợp tác bao gồm cả lĩnh vực du lịch là rất quan trọng.