Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn I)

2020/3/9
TLS Kawaue & GĐ Ino ký kết Hợp đồng viện trợ
TLS Kawaue & GĐ Ino bắt tay nhau sau khi ký Hợp đồng
 Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoại I) thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 Tại buổi Lễ ký kết, ông Kawaue Jun-Ichi Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Tp.HCM đã bày tỏ “Seed to Table đã có hơn 10 năm triển khai Dự án tại tỉnh Bến Tre và được đánh giá rất cao vì những hoạt động hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp cho chính quyền và người dân địa phương tại đây. Trong lần này, Seed to Table sẽ hỗ trợ cho Dự án tại tỉnh Đồng Tháp, vì vậy, tôi kỳ vọng rằng, Seed to Table sẽ phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy được từ trước cho đến nay để tiếp tục có những hỗ trợ nhiều ý nghĩa cho địa phương”.
 
 Đáp lại, bà Ino Mayu Giám đốc Tổ chức Seed to Table đã trình bày “Trong quá trình thực hiện Dự án tại tỉnh Bến Tre tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm, vì vậy, tôi mong muốn sẽ phát huy những kinh nghiệm này và làm tăng thêm tính hiệu quả của Dự án. Tôi mong muốn được cống hiến một phần nhỏ bé của mình vào cho việc  cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ, hay là việc giáo dục ý thức cho thế hệ tiếp theo”.
 
 Khái quát dự án:
  1. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table
  2. Số tiền viện trợ: 124.721 Đô la Mỹ
  3. Địa điểm thực hiện dự án: Tp. Cao Lãnh & 9 huyện thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
  4. Nội dung dự án: Dự án sẽ hỗ trợ các hộ nông dân tại Tp. Cao Lãnh & 9 huyện thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phát triển nông nghiệp hữu cơ thông qua việc cung cấp trang thiết bị, kiến thức để sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời tạo ra mô hình tăng thêm thu nhập cuộc sống cho các hộ nông dân thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chế biến các nông sản hữu cơ. Bên cạnh đó, thông qua mô hình Vườn rau hữu cơ tại các trường học, Dự án còn hướng đến việc Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao sự hiểu biết và quan tâm của học sinh cũng như người dân địa phương đối với nông nghiệp hữu cơ.