Tổng Lãnh sự WATANABE chào xã giao Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM Lê Hòa Bình

2021/3/16
チャヴィン省
チャヴィン省
1. Ngày 12 tháng 3, Tổng lãnh sự WATANABE Nobuhiro đã đến chào xã giao ông Lê Hòa Bình vừa nhậm chức Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP.HCM vào tháng 12 năm ngoái tại Ủy Ban Nhân dân TP.HCM.
 
2. Tổng Lãnh sự WATANABE chúc mừng ông Lê Hòa Bình được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP.HCM và đề nghị ông với cương vị mới phụ trách về kinh tế v.v…sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản.
 
3. Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình cho biết Thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19 và mở rộng đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế, ông coi trọng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản và hai bên nhất trí sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trong thời gian tới.
 
uyban