Tổng Lãnh sự Watanabe trò chuyện thân mật với Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP. HCM Huỳnh Thanh Nhân

2020/8/20
1    Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự Watanabe đã thăm Sở Văn hóa Thể thao Tp. Hồ Chí Minh, chào xã giao và trao đổi ý kiến với Giám đốc Sở - Huỳnh Thanh Nhân.

2    Tổng Lãnh sự Watanabe bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa Thể thao Tp. Hồ Chí Minh dành cho các sự kiện có liên quan đến Nhật Bản được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh từ trước đến nay, đồng thời đề nghị sự hợp tác của Qúy Sở dành cho các sự kiện có liên quan đến Nhật Bản được tổ chức sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

3    Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tp. Hồ Chí Minh - Huỳnh Thanh Nhân cho biết Sở Văn hóa Thể thao sẽ tiếp tục hỗ trợ các sự kiện được phía Nhật Bản, bao gồm cả doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức, đồng thời chia sẻ kế hoạch của một số sự kiện dự kiến được tổ chức trong thành phố sau khi tình hình dịch bệnh được cải thiện hơn.