Thông Báo Về việc Trao tặng Huân Chương cho Người Nước Ngoài Đợt Mùa Xuân năm Reiwa Thứ Ba (năm 2021)

2021/5/4
 Ngày 29 tháng 4, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Danh sách Trao tặng Huân Chương cho Người Nước Ngoài Đợt Mùa Xuân năm Reiwa Thứ Ba (năm 2021). Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo, trong phạm vi phụ trách của Tổng Lãnh sự quán, Giáo sư Võ Tòng Xuân, nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ với những thành tích của mình đã được xét trao tặng Huân chương.
 
Giáo sư Võ Tòng Xuân, nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ (80 tuổi)
Được Trao tặng: Huân chương Mặt trời mọc Tia sáng vàng và Ruy băng cổ (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon)  
Tóm tắt cống hiến của Giáo sư Võ Tòng Xuân: đã thúc đẩy sự giao lưu về học thuật và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam.