Quyết định trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Nguyễn Đức - Chủ tịch Tổ chức phi lợi nhuận "Vì một thế giới đẹp tươi".

2021/8/20
Nguyen Duc
Nguyen Duc san
Nguyen Duc

Ngày 20 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Nguyễn Đức, đảm nhận công việc ngoại giao liên quan đến Nhật Bản ở Làng Hòa Bình bệnh viện Từ Dũ, Chủ tịch Tổ chức phi lợi nhuận "Vì một thế giới đẹp tươi", hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này được trao do ông Đức đã có những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Nhật Bản và người dân Việt Nam nói chung và giữa người dân Nhật Bản và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, bằng cách diễn thuyết cho nhiều người Nhật Bản về tầm quan trọng của hòa bình dựa trên kinh nghiệm của chính ông trong những năm qua. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh rất vui mừng khi ông Nguyễn Đức được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.