Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3) và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học, Mầm non thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang” (Giai đoạn 2)

2022/3/2
TLS Watanabe và GĐ Seed to Table Ino giơ cao HĐ vừa ký
TLS Watanabe và QLDA Asia Rainbow Nhung giơ cao HĐ vừa ký
 Ngày 28 tháng 02 năm 2022, Lễ Ký kết Viện trợ Chương trình Viện trợ không hoàn lại cho các Dự án của Tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hai Dự án được viện trợ là: “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3) và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học, Mầm non thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang” (Giai đoạn 2).
 
 Tại buổi Lễ Ký kết Viện trợ, ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đã chia sẻ về cả hai Dự án như sau: “Tại Việt Nam, việc phát triển và nâng cao năng lực cho ngành nông nghiệp hoặc là ngành giáo dục là góp phần cho sự phát triển của kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực. Từ quan điểm này, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và xem trọng những lĩnh vực này. Tôi thật sự vui mừng khi Dự án được thực hiện một cách thích hợp và hiệu quả mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam trong nhiều năm qua”.
 
 Bà Ino Mayu, Giám đốc Tổ chức Seed to Table cũng đã phát biểu rằng: “Do ảnh hưởng của dịch Covid19 mà các hoạt động buộc phải dừng lại, tuy nhiên, sau khi các biện pháp về gian cách xã hội nghiêm khắc được điều chỉnh thì những bà con tham gia vào Dự án tại địa phương đã nỗ lực gấp đôi để thực hiện Dự án. Chúng tôi mong muốn thông qua Dự án để hỗ trợ cho Thế hệ tương lai là các em học sinh thêm yêu quý quê hương của mình và bảo vệ môi trường tại địa phương”.
 
 Bà Huỳnh Kim Nhung, Quản lý Dự án Tổ chức Asia Rainbow đã cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch Covid19 mà việc tổ chức các Lớp Tập huấn như từ trước đến giờ đã rất khó khăn, tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản mà Dự án đã tổ chức được 8 Lớp Tập huấn, mỗi lớp 3 ngày. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn đến các Quý vị đã hợp tác cùng Dự án tại địa phương”.

Khái quát dự án
Dự án thứ nhất:  “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3)
1. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table
2. Số tiền viện trợ: 183.796 Đô la Mỹ
3. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Đồng Tháp
4. Nội dung dự án: Mục đích của Dự án là thông qua việc thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ và giáo dục kiến thức về môi trường cho các em thanh thiếu niên sẽ góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tạo ra mô hình tăng thêm thu nhập cho các hộ nông dân đang gặp khó khăn từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương. Trong Giai đoạn 3 lần này, dự án sẽ tiếp tục: 1) Tổ chức Tập huấn về Nông nghiệp Hữu cơ và Quản lý Chất lượng sản phẩm; Xây dựng Chế độ hỗ trợ cho các Hộ nông dân tham gia; 2) Xây dựng mô hình Vườn rau hữu cơ trong Trường học để hướng đến việc giáo dục về môi trường; 3) Tổ chức Hội thảo & Đánh giá định kỳ và Giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Chuyên gia Nhật Bản
 
Dự án thứ hai:  “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học, Mầm non thuộc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh” (Giai đoạn 2)
1. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Asia Rainbow (Tổ chức Cầu vồng Châu Á)
2. Số tiền viện trợ: 126.992 Đô la Mỹ
3. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh
4. Nội dung dự án: Mục đích của Dự án là hỗ trợ xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để phát triển Hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại các trường Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh thông qua việc tổ chức khóa tập huấn với chuyên gia trong 2 tuần, tập huấn tại địa phương, tại trường học, cũng như tổ chức các chuyến Khảo sát, Phỏng vấn tại các Trường học để góp phần xây dựng đội ngũ cốt cán trong lĩnh vực Giáo dục hòa nhập.
TLS Watanabe, GĐ Ino và QLDA Nhung