Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học, Mầm non thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang” (Giai đoạn 3)

2023/3/13
TLS Watanabe và GĐ Asia Rainbow Baba ký Hợp đồng viện trợ
TLS Watanabe, GĐ Asia Rainbow Baba và QLDA Nhung
 Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Lễ Ký kết Viện trợ cho “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học, Mầm non thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang” (Giai đoạn 3) trong khuôn khổ Chương trình Viện trợ không hoàn lại cho các Dự án của Tổ chức NGO của Nhật Bản đã được tổ chức.
 
 Tại buổi Lễ Ký kết Viện trợ, ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đã chia sẻ như sau: “Mặc dù cuộc sống thường nhật đã quay lại kể từ sau đại dịch Covid19, tuy nhiên, còn có một số hậu quả chưa được khắc phục. Bên cạnh đó, với lý do vì nghèo hoặc khuyết tật v.v… chúng ta không thể chấp nhận được tình trạng trẻ con bị bỏ lại ngoài Trường. Việc phát triển hệ thống giáo dục hòa nhập là điều vô cùng quan trọng. Tôi kỳ vọng thông qua việc thực hiện Dự án tại nhiều địa phương khác nhau sẽ góp phần lan truyền và tạo ra những hiệu quả to lớn cho toàn xã hội”.
 
 Bà Baba Yumiko, Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow đã cho biết: “ Trong giai đoạn dịch Covid19 , do nhiều hạn chế mà việc tổ chức các Lớp Tập huấn đã rất khó khăn, tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản mà Dự án đã triển khai hoàn thành, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn vì những hỗ trợ này. Trong năm 2023 toàn bộ Tổ chức chúng tôi sẽ hợp thành một cùng nhau nỗ lực để đưa Dự án ngày càng tốt hơn nữa”.
 
Khái quát dự án
1. Tên Dự án:  “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh” (Giai đoạn 3)
2. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Asia Rainbow (Tổ chức Cầu vồng Châu Á)
3. Số tiền viện trợ: 116.214 Đô la Mỹ
4. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh
5. Nội dung dự án: Mục đích của Dự án là hỗ trợ xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để phát triển Hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại các trường Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh thông qua việc tổ chức khóa tập huấn với chuyên gia, tập huấn tại địa phương, tại trường học, cũng như tổ chức các chuyến Khảo sát, Phỏng vấn tại các Trường học để góp phần xây dựng đội ngũ cốt cán trong lĩnh vực Giáo dục hòa nhập.