Liên quan đến thực phẩm chức năng chứa men gạo đỏ và các sản phẩm khác của hãng dược phẩm Kobayashi (từ tháng 03/2024)

2024/4/11
Dưới đây là 3 sản phẩm do hãng dược phẩm Kobayashi sản xuất và bày bán trên thị trường đã được lệnh thu hồi và tiêu hủy. Người đang sử dụng các sản phẩm này hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Trong trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe, hãy đến thăm khám tại cơ sở y tế hoặc tham khảo ý kiến của trung tâm y tế gần nhất.
 
Các sản phẩm như sau :
1. Beni-koji choleste-help (gồm sản phẩm 45 viên/15 ngày, 90 viên/30 ngày và 60 viên/20 ngày)
2. Naishi-help plus cholesterol
3. Natto-kinase sarasara-tsubu gold
 
Thông tin chi tiết (tiếng Anh) vui lòng tham khảo tại đây.