VISA DU LỊCH HIỆU LỰC MỘT LẦN CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐOÀN TOUR TRỌN GÓI CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

2014/11/20
VISA DU LỊCH HIỆU LỰC MỘT LẦN CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐOÀN TOUR TRỌN GÓI CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
Tháng 11 năm 2014
     Với mục đích phát triển giao lưu hơn nữa với Việt Nam, từ ngày 20-11-2014 Nhật Bản bắt đầu áp dụng chế độ xin cấp visa một lần (Visa hiệu lực một lần) với thủ tục đơn giản mà đối tượng là công dân Việt Nam đi du lịch Nhật Bản có sử dụng tour du lịch trọn gói của các công ty du lịch Việt Nam được Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hay Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định (Dưới đây gọi là “Các công ty du lịch được chỉ định”). Theo đó, một phần các giấy tờ cần thiết mà người xin cấp visa phải chuẩn bị từ trước đến nay (Giấy tờ chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi v.v.) được lược bỏ. Thủ tục xin cấp visa theo chế độ mới này được hướng dẫn như dưới đây.
 

1. Đối tượng

     Là công dân Việt Nam đang cư trú tại khu vực thuộc sự quản lý của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tham gia đoàn tour du lịch trọn gói của các công ty du lịch được chỉ định theo danh sách dưới đây. 

2. Đoàn tour du lịch trọn gói là gì?

     Là đoàn tour trọn gói đi với mục đích du lịch do các công ty du lịch được chỉ định dưới đây lên kế hoạch, gom khách và thực hiện. Người đến Nhật Bản với mục đích khác ngoài mục đích du lịch (Thương mại, Thăm thân, Thăm bạn bè) không thuộc đối tượng của loại visa này.
Các công ty du lịch được chỉ định đã chuẩn bị sẵn vé máy bay, nơi ở từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh Nhật Bản, phương tiện di chuyển (Chuyến bay nội địa, Shinkansen, tàu điện, xe buýt, phà v.v.) trong trường hợp có di chuyển. Bản thân người tham gia đoàn tour không được tự mình đặt phòng khách sạn v.v.
Thời hạn lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 15 ngày.

3. Hồ sơ cần thiết

     Hãy liên hệ với các công ty du lịch được chỉ định để biết về hồ sơ cần thiết.

4. Danh sách các công ty du lịch được chỉ định

Về việc xử phạt đối với Công ty du lịch chỉ định