HỒ SƠ XIN VISA LƯU TRÚ NGẮN HẠN VỚI MỤC ĐÍCH THĂM THÂN NHÂN

2019/4/1
1  Hộ chiếu  1 bản gốc
 1  bản copy
2  Đơn xin visa (ghi nội dung đầy đủ và chính xác, có chữ ký giống với chữ ký trong hộ chiếu)  1 bản
3  Hình 4.5cm×3.5cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại  1 hình 
4

Những hồ sơ liên quan đến người bảo lãnh tại Nhật Bản

   1. Giấy cư trú (bản ghi toàn bộ các hạng mục cả hộ gia đình được cấp trong vòng 3 tháng trở lại, bản đầy đủ không giản lược thông tin ngoại trừ My number và mã Giấy cư trú).

 • Đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản ngoài Giấy cư trú phải có thêm photo hai mặt Thẻ Cư trú, và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú)

   2. Giấy bảo lãnh và Danh sách người xin visa (từ 2 người trở lên)

   3. Giấy chứng minh thu nhập (một trong các loại giấy tờ sau)

 • Giấy nộp thuế (có ghi rõ thu nhập)
 • Tờ khai nộp thuế (phải có dấu đóng của cơ quan thuế Nhật Bản)
 • Giấy chứng nhận thu nhập (do cơ quan hành chính của Nhật Bản cấp, không chấp nhận bảng xác nhận thu nhập do công ty cấp)
 • * Nếu không xuất trình được các hồ sơ nói trên thì phải xuất trình bản photocopy sổ tiết kiệm ngân hàng có ghi rõ quá trình sử dụng tài khoản trong vòng 6 tháng gần nhất.

   Trường hợp đương sự xin visa tự chi trả toàn bộ chuyến đi chứng minh được khả năng tài chính với các hồ sơ dưới đây thì về nguyên tắc không cần giấy bảo lãnh và các giấy tờ chứng minh thu nhập của người bảo lãnh cũng như giấy cư trú.

 • Giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng người xin visa đứng tên
 • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan thẩm quyền cấp
 mỗi loại1 bản
5

Giấy lý do mời

 •  Giấy này bắt buộc phải có, ngay cả trường hợp không cần giấy bảo lãnh. Phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại.
 •  Phải ghi rõ cụ thể tất cả các nơi viếng thăm tại Nhật Bản và nội dung các hoạt động, không được ghi chung chung như “thăm thân nhân” mà phải ghi rõ quá trình đưa đến việc bảo lãnh, các hoạt động và các nơi viếng thăm.
 1 bản
6

Lịch trình lưu trú

 • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình hoạt động phải rõ ràng, phải ghi rõ thông tin nơi lưu trú (địa chỉ, số điện thoại).
 • Chương trình lưu trú phải ghi rõ từng ngày một, tuy nhiên trường hợp các hoạt động liên tục giống nhau thì ở phần ngày tháng năm có thể ghi: từ ngày... tháng... năm... đến ngày.. tháng... năm...
 • Chương trình lưu trú phải được viết bởi người mời hoặc người bảo lãnh tại Nhật Bản.
 1 bản
7

Hồ sơ chứng minh mục đích nhập cảnh vào Nhật:

 • Chứng minh quan hệ người thân với thân nhân tại Nhật Bản (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, hộ tịch Nhật Bản), trường hợp thân nhân tại Nhật Bản là người nước ngoài thì nộp thêm copy thẻ cư trú, copy hộ chiếu trang thông tin nhân thân.
 1 bản 

 

Những điều cần lưu ý khi xin visa

 1. Trường hợp thiếu hồ sơ sẽ không được nhận hồ sơ xin visa.
 2. Thời gian xin visa từ 8:30 giờ đến 11:30 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu.
 3. Hồ sơ khi được nhận sẽ được cấp biên nhận hồ sơ.
 4. Việc xét hồ sơ thông thường mất 8 ngày làm việc.
 5. Tùy theo mục đích nhập cảnh và từng trường hợp có thể được yêu cầu bổ sung hồ sơ.
 6. Trường hợp cần thiết Bộ Ngoại Giao Nhật Bản phải điều tra hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản phỏng vấn đương đơn xin visa thì thời gian xét visa có thể lâu hơn 8 ngày làm việc. 
 7. Ngoài trường hợp nhân đạo, các trường hợp xin cấp nhanh visa sẽ không được xét. Trường hợp khẩn cấp đề nghị liên lạc sớm.
 8. Đối với các loại giấy tờ cần trả lại bản gốc, vui lòng nộp kèm một bản copy.