Thông báo về việc kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Nhật Bản nộp tại cửa tiếp nhận hồ sơ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

2018/2/13

Thông báo về việc kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Nhật Bản nộp tại cửa tiếp nhận hồ sơ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản


Những năm gần đây, sự quan tâm của Việt Nam đối với du lịch Nhật Bản ngày càng lớn, số lượng thị thực (visa) được cấp gia tăng nhanh chóng. Số lượng thị thực được cấp tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản vào năm 2012 là 18000 trường hợp, đến năm 2017 con số đó gấp 5 lần, ước khoảng 90000 trường hợp được cấp. Bước sang năm 2018, cũng với đà tăng liên tục có thể dự báo khuynh hướng tiếp tục gia tăng. Với tình hình như vậy, để giảm thiểu tình trạng lộn xộn tại cửa tiếp nhận hồ sơ, việc đại diện xin thị thực nhập cảnh Nhật Bản thông qua các đại lý du lịch chỉ định nhận ủy thác đã được triển khai bắt đầu từ tháng 12 năm 2016.

Sắp tới, để đáp ứng tình hình số trường hợp xin thị thực ngày càng tăng, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ thay đổi thời gian tối thiểu để xét duyệt hồ sơ xin thị thực đối với những hồ sơ được nộp tại cửa tiếp nhận hồ sơ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2018, từ 05 ngày làm việc thành 08 ngày làm việc. Rất mong quý vị là người xin thị thực hoặc người có liên quan có sự thông cảm và thông hiểu cho sự thay đổi bất tiện này.

Ví dụ giải thích về thời gian xét duyệt mới:
Ngày nộp hồ sơ: 05 tháng Ba ==> Ngày nhận kết quả sớm nhất: 15 tháng Ba


Tuy nhiên, thời gian xét duyệt nói trên cũng chỉ là thời gian xét duyệt tối thiểu, tùy từng trường hợp sẽ có rất nhiều trường hợp cần thời gian xét duyệt kéo dài, do đó đề nghị quý vị khi xin thị thực tranh thủ sắp xếp để nộp hồ sơ cho kịp thời gian.

Ngoài ra, việc kéo dài thời gian xin thị thực không áp dụng đối với các đại lý du lịch chỉ định nhận ủy thác nói trên (vẫn là 05 ngày làm việc). Do vậy, những trường hợp cần gấp xin lòng nộp hồ sơ thông qua các đại lý ủy thác (tham khảo danh sách các đại lý ủy thác). Chi tiết về các đại lý du lịch chỉ định nhận ủy thác, xin vui lòng tham khảo tại đây.