Thông báo quan trọng: Về việc thay đổi nghiệp vụ cửa sổ thị thực do sự lây lan bệnh truyền nhiễm Covid-19 (Tạm ngừng việc xin visa của cá nhân)

2020/3/31
Từ ngày 01 tháng 04 năm 2020, việc tiếp nhận hồ sơ xin visa của cá nhân tại Cửa sổ thị thực của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ tạm dừng, những trường hợp này hãy xin visa thông qua các Đại lý ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (14 công ty).

* Về việc xin visa theo đoàn của các cơ sở tư vấn du học, công ty phái cử thực tập sinh được Chính phủ Việt Nam cấp phép và xin theo đoàn các nhân viên của các công ty, đoàn thể thì Cửa sổ thị thực của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản vẫn tiếp nhận như bình thường.

Ngoài ra, các trường hợp khẩn cấp đối với thân nhân đang lưu trú tại Nhật Bản (bệnh nguy cấp, tai nạn nguy hiểm, các trường hợp tử vong v.v.) cần xin visa khẩn, xin vui lòng liên hệ số điện thoại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (028-39333510)