Về việc xin visa tại Cửa sổ Lãnh sự

2023/10/3
Về những trường hợp cho đến nay vẫn được thụ lý hồ sơ xin visa trực tiếp tại cửa sổ lãnh sự bao gồm “các công ty du học trong danh sách đã chấp thuận của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản”, “các cơ quan phái cử được cấp phép của chính phủ Việt Nam” và “các công ty, cơ quan đoàn thể nơi người xin visa đang làm việc”, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023, tất cả hồ sơ xin visa của những trường hợp này chỉ được thụ lý thông qua các công ty ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.
 
Danh sách các công ty ủy thác, vui lòng xem tại đây.
Về thủ tục xin visa nhập cảnh Nhật Bản, vui lòng xem tại đây.