Tin buồn: ông Nguyễn Trí Dũng đã qua đời

2024/2/22
1 Hay tin ông Nguyễn Trí Dũng qua đời, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến và cầu mong hương hồn ông được an nghỉ.
 
2 Ông Nguyễn Trí Dũng được ghi nhận đã có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị, tăng cường quan hệ kinh tế, thúc đẩy trao đổi văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam trong nhiều năm qua. Năm 2015, ông đã được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản.
 
3 Đến Nhật Bản từ năm 1967, ông Nguyễn Trí Dũng đã làm việc không mệt mỏi để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản - Việt Nam kể từ đó đến nay. Chúng tôi xin tưởng nhớ những đóng góp của ông và xin gửi lời chia buồn tới gia đình tang quyến và toàn thể nhân viên.
 
Cáo phó(Minh Tran Garden Homepage)
https://minhtrangarden.vn/tin-buon-thay-nguyen-tri-dung-qua-doi-ngay-21-02-2024/
 
Trao Huân chương cho Ông Nguyễn Trí Dũng (Năm 2015)
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/2015/nov/20151103_chinhphunhatban_quyetdinh_traotang_huanchuong_ongnguyentridung.html