THỦ TỤC XIN VIỆN TRỢ

2020/5/8
 Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn xin viện trợ GGP quanh năm. Các đơn vị có nguyện vọng xin viện trợ vui lòng đọc kĩ giới thiệu về chương trình GGP tại mục “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) là gì?” sau đó điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào đơn xin viện trợ và gửi kèm các tài liệu cần thiết khác qua đường bưu điện tới địa chỉ dưới đây.
 Trong trường hợp đơn vị không tự xác định được là lĩnh vực hoặc hạng mục đang xin viện trợ có thuộc đối tượng viện trợ của chương trình GGP hay không, vui lòng liên hệ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi làm hồ sơ xin viện trợ. Ngoài ra, đối với các dự án không được chọn trước đây nhưng đơn vị có nguyện vọng được xét duyệt lại, vui lòng nộp lại hồ sơ xin viện trợ với những thông tin cập nhật mới nhất tới Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tài liệu cần nộp:
1.      Đơn xin viện trợ: Bản tiếng Việt (tải về bản WORD/ PDF) hoặc bản tiếng Anh (tải về bản WORD/ PDF)
Đơn vị có thể chọn nộp bản tiếng Việt HOẶC bản tiếng Anh.
2.      Bản đồ thể hiện địa điểm thực hiện dự án
3.      Hình ảnh của khu vực xung quanh địa điểm thực hiện dự án và hình ảnh của các công trình xây dựng có liên quan hoặc hình ảnh của các trang thiết bị có liên quan (tùy theo nội dung dự án).
4.      Bản vẽ thiết kế của công trình dự kiến xây dựng hoặc catalog của trang thiết bị dự kiến mua sắm.
5.      Một (01) báo giá chi phí xây dựng hoặc báo giá chi phí mua sắm trang thiết bị (xem lưu ý ※ phía dưới)
6.      Một (01) báo giá kiểm toán độc lập (xem lưu ý ※ phía dưới)
7.      Các văn bản hoặc tờ rơi có giới thiệu thông tin về đơn vị xin viện trợ (nếu có)
8.      (Chỉ yêu cầu đối với dự án xây dựng trường học) Kế hoạch sử dụng phòng học trước và sau khi thực hiện dự án
9.      (Chỉ yêu cầu đối với dự án y tế) Sơ đồ các khu trong bệnh viện và sơ đồ bố trí trang thiết bị dự kiến

※ Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Tổng Lãnh sự quán có thể yêu cầu các đơn vị nộp bổ sung cho đủ 3 báo giá xây dựng hoặc 3 báo giá thiết bị và 3 báo giá kiểm toán. Ngoài ra, đối với các dự án có khả năng được chọn, việc nộp đủ 3 báo giá xây dựng hoặc 3 báo giá thiết bị và 3 báo giá kiểm toán sẽ là yêu cầu bắt buộc.

Địa chỉ nộp hồ sơ 
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ban Kinh tế - Hợp tác kinh tế, Phòng phụ trách viện trợ GGP
Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh