Lễ bàn giao “Dự án xây dựng Trường tiểu học Ngọc Chúc 1, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang”, “Dự án xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện An Minh và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang” và “Dự án xây dựng dãy phòng học mới cho Trường tiểu học Mong Thọ A1, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang”

2023/10/20
Tổng Lãnh sự ONO phát biểu tại buổi Lễ bàn giao
Tổng Lãnh sự trao bảng viện trợ cho đại diện các đơn vị từ 3 huyện An Minh, Châu Thành và Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
 Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Tổng Lãnh sự ONO đã tham dự lễ bàn giao tại tỉnh Kiên Giang cho 3 dự án là "Dự án xây dựng Trường tiểu học Ngọc Chúc 1, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang" (năm 2019) , "Dự án xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện An Minh và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang" (năm 2020) và "Dự án xây dựng dãy phòng học mới cho Trường tiểu học Mong Thọ A1, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang" (năm 2021) thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) của Chính phủ Nhật Bản.

 Tại 2 ngôi trường thực hiện dự án là Trường tiểu học Ngọc Chúc 1 huyện Giồng Riềng và Trường tiểu học Mong Thọ A1 phân hiệu Hòa Bình huyện Châu Thành trước đây do thiếu phòng học nên tất cả các em học sinh không thể học 2 buổi một ngày. Ngoài ra, tại xã Ngọc Hòa huyện Giồng Riềng và 2 xã Tân Thạnh, xã Đông Phương B huyện An Minh trước đây vì không có cầu đạt chuẩn an toàn nên cũng không đảm bảo việc vận chuyển đi lại an toàn cho người dân trong khu vực. Vì vậy, bằng nguồn viện trợ từ Chương trình GGP của Chính phủ Nhật Bản với tổng giá trị 271.168 Đô la Mỹ cho 3 dự án lần này, chúng tôi đã hỗ trợ xây dựng 6 phòng học mới tại mỗi 2 điểm trường thực hiện dự án và xây dựng 3 cây cầu bê tông kiên cố tại 3 xã thuộc 2 huyện Giồng Riềng và An Minh.

 Tổng lãnh sự ONO cũng gửi lời cảm ơn đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang và các bên liên quan đã luôn hợp tác thực hiện để hoàn thành các dự án của Chương trình GGP và hy vọng trong tương lai môi trường giáo dục của trẻ em tại khu vực sẽ được cải thiện, cũng như đảm bảo an toàn cho việc đi lại thường ngày của người dân trên địa bàn, từ đó sẽ cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân và góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

 Tổng lãnh sự quán Nhật Bản luôn tiếp nhận các hồ sơ xin viện trợ thuộc Chương trình GGP. Chi tiết vui lòng tham khảo link dưới đây.

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_vi/11_000001_00061.html
 
Các em học sinh tại trường tiểu học Ngọc Chúc 1 tham gia giờ học tại phòng học được viện trợ
Hình ảnh các em học sinh giao lưu cùng với Tổng lãnh sự
Cắt băng khánh thành trước dãy 6 phòng học đã viện trợ
Cắt băng khánh thành tại 1 trong 3 điểm cầu đã viện trợ (Tại điểm cầu Sông Cái Bé xã Ngọc Hoa huyện Giồng Riềng)
Cầu Sông Cái Bé xã Ngọc Hòa huyện Giồng Riềng
Các em học sinh tại trường Mong Thọ A1 phân hiệu Hòa Bình xã Mong Thọ A huyện Châu Thành tham gia giờ học tại phòng học được viện trợ