Lễ bàn giao “Dự án trang bị xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An” và “Dự án trang bị hệ thống X-quang và nâng cấp phòng chì cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Cơ sở 2, tỉnh Long An”

2023/12/8
Phó Tổng Lãnh sự FURUDATE phát biểu tại buổi Lễ bàn giao
Hình ảnh cắt băng khánh thành tại Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh tỉnh Long An
 Vào thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023, Phó Tổng Lãnh sự FURUDATE Seiki đã tham dự lễ bàn giao tại tỉnh Long An cho 2 dự án là “Dự án trang bị xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An” và “Dự án trang bị hệ thống X-quang và nâng cấp phòng chì cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Cơ sở 2, tỉnh Long An” thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) năm tài khóa 2022 của Chính phủ Nhật Bản.

 Tại Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh nơi thực hiện dự án trước đây buộc phải sử dụng các xe cứu thương hiện có không đạt tiêu chuẩn an toàn và xuống cấp theo thời gian nên đôi khi xảy ra các sự cố hư hỏng trong quá trình vận chuyển, gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Tại Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Cơ sở 2 thì hệ thống X-quang và phòng chì chụp X-quang hiện có cũng đã xuống cấp nên gặp khó khăn trong việc kiểm tra, chẩn đoán an toàn và kịp thời cho bệnh nhân.

 Bằng nguồn viện trợ từ Chương trình GGP của Chính phủ Nhật Bản với tổng giá trị 163.548 Đô la Mỹ cho 2 dự án lần này đã hỗ trợ trang bị 2 xe cứu thương mới đạt tiêu chuẩn an toàn tại Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh, đồng thời trang bị 1 hệ thống X-quang và nâng cấp phòng chì cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Cơ sở 2.

 Phó Tổng lãnh sự FURUDATE đã cảm ơn đến các bên liên quan hợp tác thực hiện để hoàn thành dự án này và hy vọng thông qua việc viện trợ các dự án lần này sẽ nâng cao chất lượng y tế trên địa bàn và góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân tại địa phương.
 Hy vọng rằng các bên liên quan tiếp tục sử dụng, thực hiện bảo trì bảo dưỡng thật cẩn thận các trang thiết bị và cơ sở vật chất của những công trình được viện trợ lần này để người dân địa phương có thể sử dụng được lâu dài.
Tổng lãnh sự quán Nhật Bản luôn tiếp nhận các hồ sơ xin viện trợ thuộc Chương trình GGP. 
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_vi/11_000001_00061.html
Ảnh chụp kỷ niệm tập thể của các bên liên quan
Ảnh chụp kỷ niệm tập thể trước 2 xe cứu thương được viện trợ tại Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Hình ảnh phía trước của 2 xe cứu thương được viện trợ
Hình ảnh xe cứu thương được dán sticker ODA viện trợ
Hình ảnh bảng viện trợ lắp đặt tại Phòng chì chụp X-quang của Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Cơ sở 2 tỉnh Long An
Hình ảnh phòng chì chụp X-quang được nâng cấp và hệ thống X-quang được viện trợ (Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Cơ sở 2, tỉnh Long An)