Thủ tục xin viện trợ

 

Chúng tôi tiếp nhận đơn xin suốt năm. Nếu có nguyện vọng xin thì vui lòng đọc kỹ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cho địa phương (GGP) là gì?”, điền các hạng mục cần thiết vào đơn xin, đính kèm các hồ sơ cần thiết khác, và gởi đến địa chỉ tiếp nhận dưới đây.

 

Trường hợp khó biết được lãnh vực xin và hạng mục xin có thuộc đối tượng viện trợ hay không, thì trước khi làm hồ sơ xin hãy liên lạc với chúng tôi. Ngoài ra, trường hợp xin lại dự án đã từng bị từ chối thì cần phải cập nhật lại nội dung đơn xin và gởi đến chúng tôi.

 

1.Đơn xin: 

(1) Bản tiếng Việt (Word, PDF)

(2) Bản tiếng Anh (Word, PDF)

*Nếu gởi đơn xin bằng tiếng Việt thì hãy gởi kèm cả bản tiếng Anh.

 

2.Hồ sơ cần thiết:

(1) Bản vẽ thiết kế (nếu là dự án xây dựng)

(2) Báo giá của 3 công ty về hàng, dịch vụ mua bằng vốn viện trợ

(3) Bản đồ chỉ địa điểm thực hiện dự án

(4) Ảnh xung quanh địa điểm thực hiện dự án và ảnh các vật dụng, hàng hóa liên quan (ứng với nội dung xin viện trợ)

 

【Địa chỉ tiếp nhận】

Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh

(Phòng phụ trách viện trợ GGP, Ban kinh tế - hợp tác kinh tế)

Địa chỉ : 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh