DỰ ÁN NGO (TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ) CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

2020/3/9

THÁNG 04/2023 ~ 03/2024

Lễ ký kết “Dự án phát triển cộng đồng bền vững thông qua đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm và quản lý kinh doanh” (Năm thứ hai) (02/04/2024)


THÁNG 04/2022 ~ 03/2023

Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học, Mầm non thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang” (Giai đoạn 3) (13/03/2023)


THÁNG 04/2021 ~ 03/2022

Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3) và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học, Mầm non thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang” (Giai đoạn 2) (02/03/2022)


THÁNG 04/2020 ~ 03/2021

Lễ công bố viện trợ Chương trình Viện trợ không hoàn lại cho các Dự án của Tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản năm Reiwa thứ 2 (2020) (18/03/2021)


THÁNG 04/2019 ~ 03/2020

Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 1) (09/03/2020)


THÁNG 04/2018 ~ 03/2019

Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 3) và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 3) (19/03/2019)

Lễ ký kết “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long” (năm thứ 2) (04/01/2019)

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Kawaue tham dự Lễ Khánh thành Nhà Chế biến các loại thực phẩm thuộc “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn 2) (04/01/2019)

 

THÁNG 04/2017 ~ 03/2018

Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 2) (12/03/2018)

Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn II) (23/02/2018)

Lễ ký kết “Dự án Đào tạo nâng cao ý thức cho cộng đồng và nhân viên y tế để phòng chống các bệnh lây truyền từ mẹ sang con” (27/09/2017)

 

THÁNG 04/2016 ~ 03/2017

Lễ ký kết "Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long (năm thứ 1)" và "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang" (27/02/2017)

Lễ ký kết "Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường" (03/02/2017)

 

THÁNG 04/2015 ~ 03/2016

Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng" (08/04/2016)

Lễ ký kết "Dự án mở rộng cơ sở vật chất bệnh viện trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao trình độ tay nghề bác sĩ - điều dưỡng viên" (19/06/2015)

 

THÁNG 04/2014 ~ 03/2015

Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng" (11/03/2015)

Lễ ký kết "Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền vững" (03/02/2015)

 

THÁNG 04/2013 ~ 03/2014

Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng" (26/02/2014)

Lễ ký kết "Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền vững" (25/11/2013)