THÔNG TIN VỀ THỊ THỰC VÀ NGHIỆP VỤ LÃNH SỰ

 

Hướng dẫn thủ tục xin thị thực (visa) Nhật Bản

Danh sách các công ty du lịch được chỉ định

Bảng lệ phí visa

Mẫu giấy ủy quyền để xin cấp các loại chứng nhận (Word / PDF)

Mẫu đơn xin cấp các loại chứng nhận (Excel / PDF)

 

Năm 2014

 

>Visa du lịch hiệu lực một lần cho công dân Việt Nam đối với đoàn tour trọn gói của các công ty du lịch được chỉ định (20/11/2014)

Cấp thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam (thực hiện qui chế nới lỏng thị thực) (30/09/2014)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xin visa (10/3/2014)

Thông báo thay đổi thời gian trả kết quả hồ sơ xin visa (10/2/2014)

 

Năm 2013

 

Quy định về việc đăng ký đại diện xin visa đối với các công ty du lịch (01/07/2013)

Triển khai cấp visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam (28/6/2013)

Về thông tin sai lệch liên quan đến quy định nới lỏng visa (28/6/2013)

 

Năm 2012

 

Thông tin về việc thực hiện luật quản lý cư trú mới đối với người nước ngoài ở Nhật Bản (09/07/2012)

 

Năm 2011

 

Miễn lệ phí xin visa nhập cảnh Nhật bản đối với người nước ngoài đến thăm 3 tỉnh bị thiên tai (14/11/2011)