CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CẤP CƠ SỞ

2021/4/1
THÁNG 04/2023 ~ 03/2024
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2023” (12/03/2024)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2023” (26/12/2023)
Lễ bàn giao “Dự án trang bị xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An” và “Dự án trang bị hệ thống X-quang và nâng cấp phòng chì cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Cơ sở 2, tỉnh Long An” (6/12/2023)
Lễ bàn giao “Dự án xây dựng Trường tiểu học Ngọc Chúc 1, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang”, “Dự án xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện An Minh và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang” và “Dự án xây dựng dãy phòng học mới cho Trường tiểu học Mong Thọ A1, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang” (18/10/2023)

THÁNG 04/2022 ~ 03/2023
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2022” (7/3/2023)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2022” (18/11/2022)

THÁNG 04/2021 ~ 03/2022
​Lễ bàn giao “Dự án xây dựng lắp đặt trạm bơm Bảy Chuối, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang” (24/3/2022)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2021” (10/3/2022)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2021” (3/12/2021)

THÁNG 04/2020 ~ 03/2021
Lễ bàn giao “Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Chợ Lách, tỉnh BếnTre” (26/3/2021)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2020” (17/3/2021)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2020” (10/12/2020)
Lễ bàn giao “Dự án trang bị xe cấp cứu cho trạm y tế xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” (18/11/2020)
Lễ bàn giao “Dự án trang bị hệ thống xử lý chất thải y tế và trang thiết bị phòng xét nghiệm cho Phòng khám khu vực Huỳnh Việt Thanh tỉnh Long An” (11/11/2020)
Lễ bàn giao “Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An” (11/11/2020)

THÁNG 04/2019 ~ 03/2020
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2019” (18/3/2020)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2019” (16/12/2019)
Lễ bàn giao “Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước” (12/06/2019)

THÁNG 04/2018 ~ 03/2019
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2018” (20/03/2019)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2018” (28/01/2019)
Lễ bàn giao “Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 2, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang” và “Dự án xây dựng 6 cầu giao thông nông thôn tại 3 huyện của tỉnh Kiên Giang” (23/10/2018)
Lễ bàn giao “Dự án xây lại 3 cầu tại xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An” (17/08/2018)
Lễ bàn giao “Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang” (23/04/2018)

THÁNG 04/2017 ~ 03/2018
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại năm 2017” (14/03/2018)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Ninh Thuận” (02/02/2018)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận” (01/02/2018)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại năm 2017” (22/12/2017)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng đơn vị phục hồi chức năng - Trung tâm y tế huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh” (27/11/2017)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang” (26/07/2017)
Lễ bàn giao “Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang” (26/07/2017)

THÁNG 04/2016 ~ 03/2017
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại năm 2016” (10/03/2017)
Lễ bàn giao “Dự án xây dựng cầu Cái Đôi và cầu Rạch Lầu huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh” (02/02/2017)
Lễ bàn giao “Dự án trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” (02/02/2017)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị xe cấp cứu cho Phòng khám khu vực Huỳnh Việt Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An" (27/12/2016)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại năm 2016” (01/11/2016)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An" (23/08/2016)

THÁNG 04/2015 ~ 03/2016
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng Trường Tiểu học - Mầm Non xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận" (16/05/2016)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa" (16/05/2016)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại năm 2015” (11/05/2016)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng đường đan ấp An Phú và cầu ấp An Nghiệp thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng" (15/02/2016)
Lễ bàn giao"Dự án trang bị thiết bị y tế cho bệnh viện y học cổ truyền Tỉnh Ninh Thuận" (07/01/2016)
Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Chương trình viện trợ không hoàn lại năm 2015” (28/12/2015)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại Ấp 4 Xã Vĩnh Bình Huyện Vĩnh Hưng Tỉnh Long An" (16/10/2015)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa Huyện Bù Đốp Tỉnh Bình Phước" (16/10/2015)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp" (18/09/2015)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang" (14/09/2015)

THÁNG 04/2014 ~ 03/2015
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng trường tiểu học Tân Hòa B Huyện Tiểu Cần Tỉnh Trà Vinh" (14/09/2015)
Lễ ký kết "Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp" và 5 dự khác (10/09/2015)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng công trình nước sinh hoạt buôn Kuaih, xã Eakênh, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk" (30/01/2015)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng 08 phòng học cho Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk" (30/01/2015)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng 06 phòng học mới cho Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, xã Đăk Drô, tỉnh Đăk Nông" (30/01/2015)
Lễ ký kết "Dự án xây dựng Trường Tiểu học Họa My xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông" và 6 dự án khác (18/12/2014)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng cống thủy lợi Giồng Gạch, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre" (18/12/2014)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị và xây dựng Phòng Y tế tại Nhà nuôi dưỡng người già thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ" (18/12/2014)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên" (23/07/2014)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp" (08/07/2014)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng điểm trường ấp 9 Trường Tiểu học Mỹ Thành Nam 1, tỉnh Tiền Giang" (08/07/2014)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng" (08/07/2014)

THÁNG 04/2013 ~ 03/2014
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krông-nô, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk" (09/05/2014)
Lễ ký kết "Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận" và 4 dự án (26/02/2014)
Lễ ký kết "Dự án xây dựng Trường Tiểu học Đức Tín 1, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận" và 7 dự án khác (17/12/2013)
Lễ bàn giao "Dự án xây dựng điểm trường ấp 4 Trường Tiểu học Thới Bình C, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau" (17/11/2013)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị mổ Phaco cho Trung tâm chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận" (11/10/2013)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị vật lý trị liệu cho BVĐK thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang" (05/09/2013)

THÁNG 04/2012 ~ 03/2013
Lễ ký kết "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp" và 4 dự án khác (19/03/2013)
Lễ ký kết "Dự án xây dựng 06 phòng học mới cho Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, xã Đăk Drô, tỉnh Đăk Nông" (02/10/2012)
Lễ ký kết "Dự án trang bị trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng" và 2 dự án khác (07/09/2012)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai" (07/09/2012)
Lễ bàn giao "Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh, tỉnh Bến Tre" (09/08/2012)

(Các tin từ năm 2011 trở về trước)